مرگ

چیزی نمی خوام جز یک اتاق تاریک ,

یک فنجان قهوه به تلخی زهر ,

وخوابی به آرامی یک مرگ همیشگی ...

چیزی نیست تیکه شکسنه های قلبم گاهی زخمی میکنند تموم وجودمو .

ای کاش بمیرم و فراموش شدنمو نبینم .

خسته ام خدا از همه چی بسه دیگه کاغذمو بگیر اذیتم نکن .

یادگاری خوبیست درد قلبم از روزهای نبودنت؛ همین هم مرا کافیست .

/ 0 نظر / 18 بازدید