بغض و بارون

بغض ینی گریه های بی صدای هر شبم ؛

بغض ینی بی صدا دارم اتیش میگیرم تو تبم ؛

بغض ینی تو نیستی کنار قلب خستم؛

بغض یینی نیستی دیگه دیوونه من ؛ ببین به گل نشستم ؛

بغض ینی این که یکی برندس تو این بازیو که توییو من محکومم که ببازم ؛

بغض ینی این که باید دیوونه بشم از رفتن تو ...

( داره بارون میاد بغض این ابرها ترکید ؛ اما من چی ؟ من جرات ندارم بغض دلتنگیمو به همه نشون بدم ؛ وقتی بارون میاد عشق تو که تو وجودم جون میگیره عشقم )

/ 1 نظر / 11 بازدید
...

هوم:‏(‏