بچه دوستت نداره ...

نگاه کن من نمیتوانم دستانم را به اندازه رنگین کمان باز کنم یا ان را در دستانم بگیرم ...

 اما انگار فهمیده ام که چقدر دوستم داری ...

اما ببین میتونی تمام قطرات باران را در دستانت جمع کنی همه را باهم ...

نه نمیتونی ... اخه دوست داشتن تو برای من از وسعت رنگین کمان هم بیشتر است ..

نگاه کن وقت باران است که رنگین کمان هم ظاهر میشود ...

انگاری این دو هم دوست دارند کنارهم باشند  ...

من دوست دارم باران ببارد بی وقفه تا روزی که زنده هستم تا بدانی که چقدر دوستت دارم ....

پ.ن : این پست ؛ پست وبلاگ قبلیمه (منتظر عاشق) یادت میاد ؟؟ ( چهارم اردیبهشت )

یادت میاد اون روز بارونو رنگین کمون تو اسمون بود ...

یادت اومد؟؟

اما امروز و دیروز بارونی بارید مثل اون روز بدون رنگین کمون ناراحت

( خوب زور که نیست بچه دوستت نداره دل شکسته )

دوست دارم بانو من حتی اگه لحظه ای دیگر دوستم نداشته باشی ...

سکوت .

/ 1 نظر / 18 بازدید
asal

چــــاره ای کـــن . . . " تـــــــــــــو را کـم داشــتن کـم نـیســــت "