متاسفم

این روزها در بطن من مردی سکته میکند ؛ 

که در هــر نفس زندگی را سخت تپیده است  

تمام وجودم قلبی شده که درد میکند ... 

پ.ن :واسه خودم متاسفم که اونقدر ضعیف شدم , که اونی که رفت با دیگری حاله منو از بقیه میپرسه؛ نگران حال من شده , من خوبم فقط  ...

 بی خیال...   

سکوت .

/ 2 نظر / 24 بازدید
...

ghashang bd dose man!

asal

عاشقانه ترین قسمت داستان عشق ما، همین آخرش بود.... جایی که به خاطر آرامش دیگری، خودمان را به فراموشی زدیم........!