خسته ام

لعنت به این روزها !

این روزها که اسم دارند , شماره دارند , تعطیلی دارند ,

هفته و ماه و سال دارند ؛

اما افسوس که روح ندارند ...

/ 0 نظر / 4 بازدید