تنهایی و سکوت

گاهی سخت می شود …
دوستش داری و می داند
دوستش داری و نمی خواهدت
دوستش داری و نمی آید
دوستش داری و سهم تو از بودنش
فقط تصویری است رویایی در سرزمین خیالت
دوستش داری و سهم تو
از این همه ، تنهایی است و سکوت ....

 

/ 2 نظر / 30 بازدید