سکوت

( اول و اخر دنیایم عشق توست فرشته من )

مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
6 پست
اسفند 92
6 پست
دلتنگی
6 پست
پاییز
1 پست
کتاب
1 پست
شهید
1 پست
تفحص
1 پست
خدا
2 پست
خواهر
6 پست
تنهایی
15 پست
عشق
16 پست
شب_قدر
1 پست
گل_نرگس
2 پست
سکوت
16 پست
قسمت
1 پست
خسته
4 پست
بغض
4 پست
غم
1 پست
بارون
5 پست
مادر
1 پست
سلامتی
1 پست
شهادت
1 پست
تسلیت
1 پست
مرگ
2 پست
عید
2 پست
بازنده
1 پست